AQUATIC PHARMA

Tin tức

Phát triển nuôi cá lồng bè theo hướng tập trung
1 Tháng Tám, 2023

Quảng Ninh là địa phương có tiềm năng lớn về nuôi trồng thuỷ hải sản, trong đó có nghề nuôi cá lồng. Trong những năm qua, nghề nuôi cá lồng bè trên biển đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển. Định hướng đến năm 2045, tỉnh Quảng...

Đọc tiếp
Người nuôi tôm đối mặt với nhiều thách thức
1 Tháng Tám, 2023

Người nuôi tôm bị động về giá cả, thị trường nhưng băn khoăn trước lợi ích thật sự khi tham gia chuỗi liên kết cùng các doanh nghiệp trong ngành. Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng...

Đọc tiếp