AQUATIC PHARMA

ECO CLEAN

ECO CLEAN

Thành phần chính:

  • SiO2
  • Al2O3

Công dụng chính:

  • Cắt tảo, diệt rong, diệt tảo lam, tảo độc, tảo mắt.
  • Phân hủy mùn bã hữu cơ, gây màu nước đẹp.

Tổng quan

Công dụng chi tiết:

  • Khử sạch nhớt bạt.
  • Diệt trừ các loại tảo độc, tảo lam, rong nhớt và rong đuôi chồn. Ngăn ngừa sự phát triển của tảo có hại.
  • Loại bỏ kim loại nặng trong nước. Ngăn ngừa khí độc NO2, NH3, H2S đáy ao, chống thối nước đen bùn, phân hủy mùn bã hữu cơ.
  • Đẹp nước, giảm tảo trong ao nuôi, ổn định pH, tăng hệ đệm, tăng hàm lượng oxy trong ao, ức chế vi khuẩn có hại trong ao.

Cách sử dụng:

  • Ổn định tảo và duy trì màu nước: Sử dụng 454 gram / 6.000 – 8.000 m3 nước.
  • Diệt tảo độc, khử sạch nhớt bạt, phân hủy mùn bã hữu cơ: Sử dụng 454 gram/ 5.000 m3 nước, sử dụng 1 lần/ ngày, liên tục từ 1 đến 2 ngày. Hòa tan ECO CLEAN với 50 lít nước tạt đều xuống ao.